PLUGIN PREMIUM

Asset CleanUp Pro v1.1.8.8 [Lastest update]

Asset CleanUp Pro v1.1.8.8 [Lastest update]

Asset CleanUp Pro là một plugin tăng tốc độ trang cao cấp cho WordPress. Plugin này giúp bạn giảm yêu cầu HTTP bằng cách xóa các tệp CSS & JavaScript không sử dụng khỏi các trang web của bạn. Nếu bạn cần tốc độ tải tốt hơn, thì bạn cũng nên sử dụng plugin bộ nhớ đệm như WP Rocket với plugin Asset Clean Pro. Nó cũng có thể hoạt động chính xác với bộ nhớ đệm lưu trữ tích hợp sẵn như WPEngine, Kinsta và nhiều loại khác. Nó không xung đột với bất kỳ plugin hiệu suất nào khác.

Asset CleanUp Pro (page speed booster) cho phép bạn hủy tải các kiểu CSS & tập lệnh JS không sử dụng trên các trang bổ sung, chẳng hạn như:

 • Các trang phân loại như danh mục mặc định của WordPress, thẻ và các trang được tạo tùy chỉnh như danh mục sản phẩm từ WooCommerce.
 • Trang tác giả (ví dụ: trang hiển thị tất cả các bài đăng được xuất bản bởi một tác giả cụ thể, được phát hiện qua is_author()chức năng)
 • Trang tìm kiếm WordPress mặc định
 • Trang tìm kiếm WooCommmerce (có cùng cài đặt với trang cửa hàng thực tế được phát hiện qua is_shop()chức năng)
 • Trang 404 (Không tìm thấy): trang này càng nhẹ càng tốt và ít có khả năng nhiều tệp CSS và JavaScript cần thiết ở đây (được phát hiện qua is_404()chức năng)
 • Trang Lưu trữ Ngày: đây là bất kỳ trang nào truy xuất các bài viết được lọc theo ngày, được phát hiện qua is_date()chức năng

Xem thêm: Tải miễn phí WP Smush Pro v3.7.0

Asset CleanUp Pro v1.1.8.8 (Changelog)

 • Improved the caching mechanism: The most recently created files are never deleted in case HTML pages that weren’t cleared for weeks or more would still load them successfully; Once “ver” is updated, then the now old file will be cleared in a couple of days.
 • Cleanup the value (strip any empty extra lines) from the RegEx textarea when it’s updated for any unload/load exception rule to avoid invalid RegEx rules & make sure the delimiters are automatically added to the rules in case they were missed.
 • CSS Minifier Update: Better detection and minification for CSS related to math functions such as min(), max(), calc() and clamp(); Fix broken CSS (rare situations) that uses nested calc().
 • Combine JS Update: Make sure the inline “translations” associated with a JS file is appended to the combined JS files, as this would also avoid possible errors such as “Uncaught ReferenceError: wp is not defined”.
 • Fix: Hide the following area from the edit taxonomy page if the user is not an admin to avoid any confusion: “Asset CleanUp Pro: CSS & JavaScript Manager”.
 • And many other small improvements and bug fixes.

TRANG SALE

Tải miễn phí Asset CleanUp Pro v1.1.8.8

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
WPmienphi
Logo
Register New Account
Reset Password